No Picture
Berita

PETIKAN SERAT KAKANCINGAN

Berdasarkan Petikan Serat Kakancingan – Dalem Ngarsa – Dalem Sampeyan – Dalem Ingkang – Sinuwun Kanjeng Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat, nomor : 081/PHK/TDP/KPJ/VIII/2013, tanggal 01 Sawal jumakir 1946 / 08 Agustus 2013, telah diberikan Gelar dari [selanjutnya]